AS-VARIOcomp K technologijos aprašymas

Buitinės nuotekos pirmiausiai patenka į pirminį nusodintuvą, kuriame mechaniškai atskiriamos nuosėdos ir plūduriuojančios kietosios dalelės, kurios paskui anaerobiškai skaldomos iš pirminio nusodintuvo mechaniškai apvalytas vanduo patenka į aktyvavimo zoną. Joje vyksta biologinis nuotekų valymas. Apatinėje zonos dalyje sumontuota smulkiadispersinė aeravimo sistema, į kurią oras paduodamas orapūte, kai kuriais atvejais, biomasės laikikliu, siekiant palaikyti stabilų perkrautos arba mažai apkrutos valymo sistemos darbą. Akumuliavimo sektorius, kuris išsidėstęs per visą valymo sistemos erdvę, skirtas akumuliuto buitines nuotekas ir užtikrinti tolygų vandens išleidimą. Aktyvuotas mišinys patenka iš aktyvavimo zonos į vertikalia antrinio nusodinimo talpyklą, o paskui iš jos išvalytas vanduo, veikiant erlifto slėgiui, išteka į ištekėjimo vamzdį. Perteklinis stabilizuotas dumblas reguliariai pašalinamas su suspaustu oru iš aktyvavimo zonos į pirminį nusodintuvą.

Nuotekų valymo įrenginio AS-VARIOcomp K pranašumai:

  • Europos CE sertifikatas LST EN 12566-3:2005+A2:2013
  • mažos eksploatacijos sąnaudos
  • pilnai sukomplektuotas
  • mažas žalias dangtis, ant kurio galima vaikščioti
  • paprasta eksploatacija ir yra patvarus
  • išvalytą vandenį galima panaudoti vejos laistymui ir panašiai
  • nereikalingi oro kolektoriai ir nereikia reguliuoti oro kiekio

Rodyti filtrus
Uždaryti

AS-VARIOcomp 5K

Žmonėms

3-7

Našumas

0.8 m³/d

Apkrova, BOD5

0.30 kg/d

Diametras/Aukštis

Ø1200/2020 [mm]

Uždaryti

AS-VARIOcomp 12K

Žmonėms

10-13

Našumas

1.8 m³/d

Apkrova, BOD5

0.72 kg/d

Diametras/Aukštis

Ø1925/2020 [mm]